top of page

ברוכים הבאים לאתר "זיהיתי פרפר".

האתר משמש כפלטפורמה לזיהוי פרפרים ע"פ מאפיינים חזותיים אזורי תפוצה ותקופה בשנה.

האתר מנווט את המשתמש על פי הכרותו ושליטתו בעולם פרפרי היום בישראל.

לנוחיותכם, ניווט מהיר:

zhiti_parpar_logo_gray_bg.png

מומחה

מתלבט בין כמה ?

זיהוי בין מינים דומים

מציג השוואות וסימנים בין מינים דומים

מתקדם

יודע בערך ?

זיהוי על פי משפחות

בחירת דף המשפחה 

וסריקה למציאת המין הספציפי בין התמונות

טירון

לא יודע איפה להתחיל ?

זיהוי בשיטת הסינון

בחירת תכונות כגון צבע, גודל, אזור, עונה בשנה

(בגירסה לנייד לא פעיל, ניתן לסרוק את המאגר)

הנכם מוזמנים לתרום מנסיונכם, לנטר פרפרים ולדווח על תצפיות באתר התצפיות הפרפרים

אנו מקווים כי תמצאו את האתר מועיל ומעניין.

כל הערה והארה יתקבלו בברכה (לפרטים צור קשר)

"קולקציית" חורף 2024 - "קר שם בחוץ"

bottom of page