top of page

הגרן הסנא

שם קודם: לבנין הכסיה

שם מדעי: Catopsilia florella 

שם אנגלי: African Migrant 

תאור: מין הנקרא "הנודד האפריקאי" בזכות כושר נדידתו מדרום.דומה בגודלו לנקבת לימונית האשחר או ללבנין הכרוב.

         עקב התרבות שתילת הפונדקאי התרבותי בערי ישראל, המין מעופף בתוך הערים בכמויות גבוהות וניתן לראות עשרות רבות של ביצים וזחלים על עלי הכסיה.

         במהלך הסתיו מופיעה הצורה הצהובה בנקבות מין זה. 

עונה: פעיל כל השנה. בעיקר בחודשי הסתיו.

פונדקאי: מיני כסיה.

הבדל בין הזוויגים: נקודה במרכז הכנף במצב סגור או צבע צהוב בנקבות.

זכר בהיר, כנף סגורה (צילום שלו ויסמן)

ריבועי כסיה לאודון

זכר, כנף סגורה (צילום משה לאודון)

נקבה בהירה, כנף סגורה (צילום שלו ויסמן)

נקבה, כנף סגורה (צילום ירון משען)

bottom of page