top of page

לבנין הכרוב

שם מדעי: Pieris brassicae catoleuca

שם אנגלי: Cabbage White

תיאור: אחד הפרפרים הנפוצים בארץ. פעיל ומקיים אוכלוסייה קבועה בישראל במשך כל השנה וברוב חלקיה.

עונה: כל השנה

פונדקאי: מצליבים (כרוב)

הבדל בין הזוויגים: ניתן להבחנה בכנפיים פתוחות בלבד. לנקבה שתי נקודות שחורות בכנפיים העליונות. לזכר אין.

זכר, כנף פתוחה (צילום שלו ויסמן)

זכר, כנף סגורה (צילום ירון משען)

נקבה, כנף פתוחה (צילום משה לאודון)

נקבה, כנף סגורה (צילום משה לאודון)

הזדווגות (צילום שלו ויסמן)

זכר, כנף סגורה (צילום שלו ויסמן)

bottom of page